Туристически разпределителен център Анянг

Име на проекта: Проект за туристически разпределителен център в Анянг
Местоположение на проекта: този проект се намира в източната част на високоскоростната жп гара Anyang, Baibi Town, Anyang County, Anyang City
Преглед на проекта: Проектът има 2 подземни и 9 надземни етажа, с обща височина на сградата 50м.Кутийната колона се излива с бетон и се заварява Н-образната стоманена греда, с работно количество 7000 тона.

Anyang Tourist Distribution Cente (7)
Anyang Tourist Distribution Cente (8)
Anyang Tourist Distribution Cente (1)
Anyang Tourist Distribution Cente (6)
Anyang Tourist Distribution Cente (4)
Anyang Tourist Distribution Cente (5)
Anyang Tourist Distribution Cente (2)
Anyang Tourist Distribution Cente (3)

Време на публикация: 14 март 2022 г